MP3 TANDARTSEN

Regentesselaan 3
7316 AA Apeldoorn

info@mp3tandartsen.nl
055 – 355 31 53

Maandag tot en met vrijdag

08.00 – 12.00 uur
13.00 – 16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid

08.30 – 12.00 uur

Naar het contactformulier >

Spoed

055 – 355 31 53
Na 12:00u voicemail inspreken!

Spoed buiten reguliere openingstijden en vakanties:
085 – 0189466

 

Bent u een verwijzer?

Gebruik een van de onderstaande formulieren om uw patiënten door te sturen naar MP3 Tandartsen

Aanmelden patient
als (zorg)verwijzer

Regentesselaan 3, 7316 AA, Apeldoorn, info@mp3tandartsen.nl
055-3553153 (receptie bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur)

DISCLAIMER

MP3 Tandartsen

Artikel 1. Informatie
MP3 Tandartsen besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of voor overige inhoud die op deze website beschikbaar is.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
Hoewel MP3 Tandartsen zich maximaal inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen fouten of omissies zich voordoen. MP3 Tandartsen wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze, ongeacht of MP3 Tandartsen zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Zo aanvaardt MP3 Tandartsen derhalve onder andere geen aansprakelijkheid voor: het ononderbroken functioneren van deze website; sites die niet door MP3 Tandartsen worden onderhouden, ook al wordt daar door MP3 Tandartsen naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze site; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar MP3 Tandartsen gestuurde e-mail of andere elektronische berichten; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan MP3 Tandartsen gezonden e-mails.

Artikel 3. Hyperlinks
Verwijzingen naar websites die niet door MP3 Tandartsen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel MP3 Tandartsen uiterst selectief is ten aanzien van de websites waar naar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sites van derden die links bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door ons worden gecontroleerd.

Artikel 4. E-mail
MP3 Tandartsen  kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en verwerkt.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij MP3 Tandartsen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door MP3 Tandartsen. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Artikel 6. Softwarekwaliteit
MP3 Tandartsen garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina’s toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke componenten.

MP3 Tandartsen is aangesloten bij

“Perfect geholpen. Hier hebben ze een luisterend oor. Zeer professioneel, vakkundig. Het is er schoon. Al met al een top praktijk!”

5 out of 5 stars - 15 november 2018

Bent u door ons behandeld en bent u daar tevreden over? Deel (anoniem) uw ervaring op Zorgkaart Nederland.

Beoordeel MP3 Tandartsen